Nová Horka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


O Vaše děti se starají

uč. Helena Schillerová

uč. Jitka Sokolová

provozní personál  Jana Czinegová

O nás

             Mateřská škola ( dále jen MŠ) v Nové Horce je jednotřídní škola rodinného typu, s kapacitou 15 dětí ve třídě.Nabízí nadstandartní pobyty dětí venku - školní zahrada s terasou, 50 metrů od MŠ se nachází velké fotbalové hřiště, zámecká obora, vycházky v chráněné oblasti Poodří. Plnění celoročního projektu ekologické výchovy. V této klidné lokalitě zvládáme s dětmi veškeré přesuny do přírody bezpečně, bez rušné dopravy.Naše bezbariérová MŠ snadno zajistí integraci zdravotně postižených dětí.Zapsaný počet dětí ve třídě umožňuje individuální přístup při vzdělávacích aktivitách.Naším dlouhodobým záměrem je všestranný rozvoj dítěte s důrazem na soulad psychiky s tělesným zdravím.

              Jednou ze základních podmínek vývoje dítěte předškolního věku je vzájemně sladit a vyvážit potřebu svobody a potřebu řádu, protože jde o vzájemné podmíněné působení volnosti a disciplíny.

              Děti ale nemůžeme nekontrolovatelně ponechat samy sobě. Musí mít naši podporu ve své snaze být samostatné, poznávat hranice svých možností, prostoru, času apod. K tomu dětem v MŠ poskytujeme maximální prostor, možnost výběru a rozhodování.


REŽIM DNE


6:30 hod - 8:30 hod

ranní scházení, skupinové a individuální hry, hry v

koutcích, přirozená cvičení, cvičení na nářadí,

zpívání, malování, modelování, kreslení, vyprávění,

konstruktivní a manipulační hry, námětové hry


8:30 hod - 8:50 hod

hygiena, svačina


8:50 hod - 9:30 hod

komunikativní kruh, logopedická chvilka, řízená činnost, zájmová činnost


9:30 hod - 11:30 hod

pobyt venku - tvořivé hry, závody, soutěže, opakovací

chvilky, kreslení, vycházky, výlety, opakování,

pozorování


11:30 hod - 12:15 hod

oběd, hygiena, ukládání k odpočinku


12:15 hod - 14:00 hod

odpočinek, spánek


14:00 hod - 15:30 hod

hygiena, svačina, zájmová a rekreační činnost dětí,

hry, opakovací chvilky

co by mělo umět dítě před nástupem do mš:

 • znát své jméno a příjmení
 • umět si říct co chce a potřebuje
 • spolupracovat při oblékání a svlékání
 • umět nazout, vyzout obuv
 • vysmrkat se a použít kapesník
 • umět držet lžíci a najíst se
 • při jídle sedět u stolu
 • umět pít z hrnečku a skleničky
 • použít toaletu, pleny jsou nepřípustné
 • umět si umýt ruce mýdlem a utřít se do ručníku
 • umět si vyčistit zuby
 • ujít kratší vzdálenost při pobytu venku.

Celé ČESKO ČTE DĚTEM

Zapojili jsme se do akce ,, Celé Česko čte dětem " a tímto žádáme i rodiče o spolupráci, kdy i Vy můžete přijít do naší školky a přečíst dětem pohádku. Nestyďte se a domluvte se s Vaší paní učitelkou co, kdy a jak.

Trochu výňatku z projektu:

Mateřské školy mohou - a také by měly - domácí čtení doplňovat. Dětem, kterým doma nikdo nečte, mohou navíc poskytnout příležitost ke každodennímu kontaktu s psaným slovem. Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí a mládeže zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Výzkumy dokazují, že čtenáři - lidé, kteří hodně a rádi čtou - dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než "nečtenáři" a dokážou si lépe poradit s životními výzvami.

Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:
- Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života.
- Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích.
- Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství. Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a málo jim čtou. Kontakt s živým slovem vytlačila televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz.

Děti, které nemají cvik v užívání jazyka a uvažování, děti zbavené představivosti, kterou vytlačuje televize, budou mít potíže od počátku školní docházky i v pozdějším životě. Emocionální a intelektuální propast mezi dětmi, kterým rodiče a pedagogové často čtou, a dětmi, jimž taková stimulace chybí, se v průběhu dětství prohlubuje. Láska ke knize by měla být rozvíjena již v dětství, a to pravidelným hlasitým předčítáním.

Americký propagátor čtení pro děti Jim Trelease zase napsal: "Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo ví, se špatně rozhoduje - doma, na trhu, u soudu, u volebních uren. Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu. Toto je velmi nebezpečný aspekt demokracie." A my se této velké civilizační hrozbě sami a dobrovolně vystavujeme.

Kampaň Celé Česko čte dětem je adresována především rodičům. Řada rodičů má však problém najít volný čas nebo nemá motivaci dětem číst. Část z nich se mylně domnívá, že se dítě může naučit jazyk z televize nebo internetu. Je potřeba přesvědčovat rodiče o tom, že je důležité, aby si s dětmi co nejčastěji povídali, aby se zapojili do jejich výchovy a četli jim doma. Současně by však měla děti podporovat v jejich jazykovém a duševním vývoji škola - i ona by jim měla umožňovat každodenní kontakt s knihou - vlastní čtení i předčítání učitele.

Každodenní četba žákům pro radost a následné povídání o přečteném je nejlepší přípravou "půdy k tomu, aby mohla přijmout zrno a posléze vydat bohatou úrodu". Je to nejlepší způsob, jak učit děti lásce k jazyku, jak podporovat jejich zájmy, povzbuzovat je k učení, zlepšovat jejich soustředěnost. Důležité jsou také prokazatelné změny v chování dětí, kterým učitelé denně čtou: zklidnění, zlepšení konstruktivního myšlení a sociálních kompetencí, zájem o spolupráci, větší úcta k učiteli a přátelštější atmosféra ve třídě.